Εξετάσεις για αναγνώριση τίτλων σπουδών Οδοντιατρικής

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Το Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α), του Πανεπιστημίου Κύπρουσε συνεργασία με το ΚΥΣΑΤΣ διοργανώνει γραπτές εξετάσεις για αποφοίτους Οδοντιατρικών Σχολών, οι οποίες δεν λειτουργούν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την αναγνώριση των πτυχίων τους από το ΚΥΣΑΤΣ.  Τα θέματα των γραπτών […]

Εξετάσεις για αναγνώριση τίτλων σπουδών Οδοντιατρικής Read More »