Σκοπός και Στόχοι

O Όρκος της Γενεύης 1948

 • Αναλαμβάνω επίσημα την υποχρέωση να αφιερώσω τη ζωή μου στην υπηρεσία της ανθρωπότητας.
 • Θα διατηρήσω για τους δασκάλους μου το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη που τους οφείλονταν.
 • Θα την τέχνη μου με συνείδηση και αξιοπρέπεια.
 • Θα θεωρήσω την υγεία του ασθενούς μου σαν πρώτο μέλημα.
 • Θα διαφυλάξω το μυστικό εκείνου που θα μου το εμπιστευθεί.
 • Θα διατηρήσω στο μέτρο των δυνάμεων μου την τιμή και τις ευγενείς παραδόσεις του ιατρικού επαγγέλματος.
 • Οι συνάδελφοι μου θα είναι αδελφοί μου.
 • Θα σέβομαι απόλυτα την ανθρώπινη ζωή και τη σύλληψη της. Ακόμη και κάτω από απειλή δεν θα δεχθώ να χρησιμοποιήσω τις ιατρικές μου γνώσεις αντίθετα με τους νόμους της ανθρωπότητας.
 • Δίνω αυτές τις υποσχέσεις επίσημα, ελεύθερα, έντιμα.
Από τον καιρό του ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ως τις μέρες μας

Οι μεγάλες αρχές του όρκου του ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ.

 • Απόλυτος σεβασμός στον ασθενή, κάθε θεραπεία να είναι προς όφελος του και ποτέ εναντίον του.
 • Σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή, ο ιατρός είναι υποχρεωμένος να μη δίνει θανατηφόρα δηλητήρια σε όποιον τα ζητεί και να μη χορηγεί σε καμιά γυναίκα εκτρωτικά μέσα.
 • Σεβασμός στο επάγγελμα. Ο ιατρός οφείλει να διάγει ζωή αγνή και άσπιλη και σαν ιδιώτης αλλά και ασκώντας το επάγγελμα του.
 • Σεβασμός στην ιδιωτική ζωή του άλλου. Ο ιατρός εισέρχεται στο σπίτι του ασθενή μόνο προς το συμφέροντου αποφεύγοντας να βλάψει οποιονδήποτε και ιδιαίτερα να επιδοθεί σε οποιανδήποτε πράξη αποπλανήσεως.
 • Τέλος σεβασμός στην εμπιστοσύνη που του έχουν προσφέρει αποφεύγοντας να διαδίδει τα μυστικά που μπόρεσε να ανακαλύψει όχι μόνο κατά την άσκηση της τέχνης του αλλά επίσης και σε οποιανδήποτε άλλη περίπτωση.