Συμβούλιο Οδοντιατρικού Συλλόγου Λευκωσίας / Κερύνειας

Πρόεδρος:

Παπαδόπουλος Νίκος

Γραμματέας:

Γαβριηλίδης Κυριάκος

Ταμίας:

Αδάμου Μαρία

Μέλη:

Σακκάς Χαράλαμπος
Κουσελίνη Πηνελόπη