Επιτροπή Επαγγελματικής Δεοντολογίας

Πρόεδρος:

Γιώργος Αβραάμ

Μέλη:

Παντελής Κωμοδρόμος
Γιώργος Μηνά
Νεόφυτος Μαυρίδης
Λίτσα Δρουσιώτη
Χαραλάμπος Σακκάς