Συμβούλιο Οδοντιατρικού Συλλόγου Λεμεσού

Πρόεδρος:

Χριστοφίδης Σάββας

Γραμματέας:

Δρουσιώτη Λίτσα

Ταμίας:

Παναγιώτου Ελίνα

Μέλη:

Παρασκευά Παρασκευάς
Κουτσαβάκης Μιχάλης