Ανακοίνωση για φαρμακευτικό σκεύασμα Zaltrap και οστεονέκρωση

Ανακοίνωση για φαρμακευτικό σκεύασμα Zaltrap και οστεονέκρωση Δείτε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας Sanofi, σε συνεργασία σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό οργανσιμό φαρμάκων και τις Φαρμακευτικές υπηρεσίες Κύπρου.

Ανακοίνωση για φαρμακευτικό σκεύασμα Zaltrap και οστεονέκρωση Read More »