Οδοντιατρικό Συμβούλιο Κύπρου

Πρόεδρος:

Θωμάς Κούτρας

Έφορος:

Φρόσω Γεωργίου Φιλιππίδου

Μέλη:

Άντρη Αριστοτέλους
Κωνσταντίνος Γκανάϊεμ
Νέαρχος Παναγή
Χριστιάνα Πηλαβά
Γιάννης Προκοπίου
Ελευθερία Σαπαρίλλα Σύζινου