Συμβούλιο Οδοντιατρικού Συλλόγου Πάφου

Πρόεδρος:

Αττίκη Ελένη

Γραμματέας:

Ιωάννου Ελίνα

Ταμίας:

Αργυρού Ρένος

Μέλη:

Πίτρου Ροδούλλα
Παφίτη Χάρις