Θέση του ΠΟΣ για τις αναρτήσεις σε ιστοσελίδες ευρετηρίου οδοντιάτρων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Επικοινωνούμε μαζί σας λόγω του ότι αρκετές εταιρείες δημιουργούν ιστοσελίδες με στόχο τη δημιουργία ευρετηρίου οδοντιάτρων. Αναφορικά με τη δημιουργία τέτοιων ιστοσελίδων και της εγγραφής σε αυτήν οδοντιάτρων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τους σχετικούς περιορισμούς που πηγάζουν από τη νομοθεσία που διέπει το οδοντιατρικό επάγγελμα: Σύμφωνα με τον κανονισμό 3(γ) των περί Δεοντολογίας του […]

Θέση του ΠΟΣ για τις αναρτήσεις σε ιστοσελίδες ευρετηρίου οδοντιάτρων Read More »