Συμβούλιο Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρνακας

Πρόεδρος:

Θεμιστοκλέους Γιώργος

Γραμματέας:

Σωκράτους Μαρία

Ταμίας:

Ζωσιμάς Μάριος

Μέλος:

Πυθαρά Άντρια
Δημητρίου Λεωνίδας