Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος:

Γιώργος Θεμιστοκλέους

Μέλη:

Ελένη Αττίκη
Άγγελος Τσάλαβος
Μαρία Σωκράτους
Άντρια Πυθαρά
Γιάννης Πλύγκος