Ανανέωση Άδειας Ασκησης Οδοντιατρικού Επαγγέλματος

Αγαπητοί και αγαπητές Συνάδελφοι Με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, η Άδεια Ασκήσεως της Οδοντιατρικής για το έτος 2024 θα έχει διάρκεια από 1/1/2024 μέχρι 31/12/2024 και θα αρχίσει να ισχύει με την πληρωμή εκ μέρους σας προς τον Παγκύπριο Οδοντιατρικό Σύλλογο (Π.Ο.Σ.) του ποσού των EκατόνTριάντα Ευρώ (€130). Συστήνουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η μη έγκαιρη ανανέωση της Άδειας Ασκήσεως της […]

Ανανέωση Άδειας Ασκησης Οδοντιατρικού Επαγγέλματος Read More »