Πωλείται οδοντιατρικός εξοπλισμός

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία που λήγει
2024-02-28
Στοιχεία Επικοινωνίας
95121632
Περιγραφή
Πωλείται οδοντιατρική έδρα εντελώς καινούργια και οδοντιατρικός εξοπλισμός λόγω προβλημάτων υγείας