Ψηφίστηκε η Νομοθεσία που επιτρέπει την ίδρυση εταιρειών από Οδοντιάτρους

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι προσπάθειες του Παγκύπριου Οδοντιατρικού Συλλόγου για να θεσμοθετηθεί η σύσταση εταιρειών εκ μέρους των οδοντιάτρων, μέσω των οποίων να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.


Στις 21.5.2015 ψηφίστηκαν από τη Βουλή και τίθενται σε ισχύ τροποποιήσεις της Περί Οδοντιάτρων Νομοθεσίας με τις οποίες επιτρέπεται πλέον στους Οδοντιάτρους να συστήνουν Οδοντιατρικές Εταιρείες.


Η σύσταση εταιρειών από οδοντιάτρους αποκαθιστά την αδικία που υπήρχε εις βάρος των οδοντιάτρων σε σχέση με άλλους ελεύθερους επαγγελματίες (ιατροί, δικηγόροι, αρχιτέκτονες).


Οι νέες ρυθμίσεις προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες σε ότι αφορά: την καλύτερη οργάνωση των οδοντιάτρων, περιορισμό ευθύνης σε συμβάσεις με τρίτους, φορολογική ελάφρυνση (σε κάποιες περιπτώσεις).

Οι προϋποθέσεις εγγραφής μιας εταιρείας από Οδοντιάτρους είναι η έγκριση της από το Οδοντιατρικό Συμβούλιο και οι μέτοχοι και διευθυντές της εταιρείας να είναι Οδοντίατροι.

Δείτε την νομοθεσία που επιτρέπει την ίδρυση εταιρειών από οδοντιάτρους