Ο περι προστασίας από ιονίζουσες ακτινοβολίες και πυρηνικής ασφάλειας νόμος

Ο περι προστασίας από ιονίζουσες ακτινοβολίες και πυρηνικής ασφάλειας νόμος

Δείτε την σχετική νομοθεσία για την χρήση των ακτινογραφικών μηχανημάτων εδώ

Δείτε την επιστολή του ΠΟΣ προς τον Διευθυντή Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας