Εξετάσεις για αναγνώριση τίτλων σπουδών Οδοντιατρικής

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Το Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α), του Πανεπιστημίου Κύπρουσε συνεργασία με το ΚΥΣΑΤΣ διοργανώνει γραπτές εξετάσεις για αποφοίτους Οδοντιατρικών Σχολών, οι οποίες δεν λειτουργούν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την αναγνώριση των πτυχίων τους από το ΚΥΣΑΤΣ.  Τα θέματα των γραπτών εξετάσεων θα αφορούν την Εξακτική και Ακίνητη Προσθετική. 
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2019, αντί στις 3 Απριλίου 2019 όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων είναι η συμμετοχή τουλάχιστον 5 υποψηφίων.
Για εγγραφές στο http://www.ucy.ac.cy/kepeaa/el/ μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α
Τηλ.: 22894151
kepeaa@ucy.ac.cy