Ανανέωση Άδειας Ασκησης Οδοντιατρικού Επαγγέλματος

Αγαπητοί και αγαπητές Συνάδελφοι

Με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, η Άδεια Ασκήσεως της Οδοντιατρικής για το έτος 2024 θα έχει διάρκεια από 1/1/2024 μέχρι 31/12/2024 και θα αρχίσει να ισχύει με την πληρωμή εκ μέρους σας προς τον Παγκύπριο Οδοντιατρικό Σύλλογο (Π.Ο.Σ.) του ποσού των EκατόνTριάντα Ευρώ (€130).

Συστήνουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η μη έγκαιρη ανανέωση της Άδειας Ασκήσεως της Οδοντιατρικής συνεπάγεται:
·Παράνομη άσκηση της Οδοντιατρικής, και,
·Μη κάλυψη σας από την ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης, σε περίπτωση αγωγής.

Παρακαλείστε λοιπόν όπως:

(1) Συμπληρώσετε ή/και διορθώσετε τα δεδομένα στην πιο κάτω κατάσταση στοιχείων σας.

(2) Πληρώσετε το ποσό των €130 για το έτος 2024 με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) Να προσέλθετε στα γραφεία του Π.Ο.Σ και να πληρώσετε στη Γραμματεία, ή,

β) Να εκδώσετε επιταγή στο όνομα ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ και να την αποστείλετε ταχυδρομικώς με ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ επιστολή, ή,

γ) Να καταθέσετε το ποσό των €130 στον λογαριασμό του Π.Ο.Σ. με αρ.357010363360 στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ (IBANCY95 0020 0195 0000 3570 1036 3360) ζητώντας να σημειωθεί απαραιτήτως το ονοματεπώνυμο σαςή,

δ)  Να εμβάσετε ηλεκτρονικά μέσον e-Banking από τον λογαριασμό σας το ποσό των €130 στον λογαριασμό αρ. 357010363360 στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ (IBAN CY95 0020 0195 0000 3570 1036 3360) σημειώνοντας απαραιτήτως το ονοματεπώνυμο σας, ή,

ε)        Να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Παγκύπριου Οδοντιατρικού Συλλόγου (http://www.dental.org.cy) και να πληρώσετε μέσον Πιστωτικής Κάρτας, αφού κάνετε σύνδεση (login), στον προσωπικό σας λογαριασμό της ιστοσελίδας. Στο κάτω μέρος της σελίδας, μπορείτε να δείτε αναλυτικά σε video, τον τρόπο ανανέωσης της συνδρομής μέσω της ιστοσελιδας του ΠΟΣ. Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αναβάθμισης της ιστοσελίδας του ΠΟΣ, θα πρέπει να επανακτήσετε κωδικό σύνδεσης στην ιστοσελίδα, κάνοντας click στο “Ξεχάσατε τον κωδικό σας”

Εάν η πληρωμή γίνει με έναν από τους τρόπους (γ), (δ) ή (ε), πρέπει ακολούθως να αποστείλετε αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής σας στον Π.Ο.Σ. είτε με fax (στο 22819815) είτε με e-Mail (στο cda@cytanet.com.cy) μαζί με το απόκομμα του πίνακα στοιχείων σας κατάλληλα συμπληρωμένου (εάν υπάρχουν αλλαγές ή/και νέα στοιχεία).
ΚΑΝΕΝΑΣ άλλος τρόπος πληρωμής δεν θα γίνει δεκτός.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έχει παρατηρηθεί από παλαιότερα έτη ότι στις αποδείξεις της τράπεζας συχνά δεν αναγράφεται το δικό σας ονοματεπώνυμο αλλά το όνομα αυτού/ής  που πραγματοποιεί την πληρωμή (σύζυγος, υπάλληλος, κλπ) οπότε και δεν είναι δυνατόν να εντοπίζουμε για ποιον Οδοντίατρο έγινε η πληρωμή, και συνεπώς η Άδεια Ασκήσεως  σας εμφανίζεται ως “μη-τακτοποιημένη” χωρίς περιθώρια εντοπισμού σας.Τονίζεται ότι στην απόδειξη πρέπει να φαίνεται το δικό σας όνομα.

Με την παραλαβή των πιο πάνω ο Π.Ο.Σ  θα εκδώσει Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος στο όνομά σας την οποία πρέπει να εκτυπώσετε μέσα από τον προσωπικό σας λογαριασμό και  έχετε υποχρέωση να αναρτήσετε σε εμφανές σημείο στο Οδοντιατρείο σας και να την επιδεικνύετε σε οποιονδήποτε σας το ζητήσει.