Ανακοίνωση του ADA, για τον έλεγχο ζωτικότητας του πολφού, πρίν την τελική συγκόλληση προσθετικών εργασιών