Ανακοίνωση για φαρμακευτικό σκεύασμα Zaltrap και οστεονέκρωση