Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στην αποκαταστατική/αισθητική οδοντιατρική

Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στην αποκαταστατική/αισθητική οδοντιατρική Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στην αποκαταστατική/αισθητική οδοντιατρική θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο σε συνεργασία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του European University Cyprus, που οδηγεί σε απόδοση πανεπιστημιακού τίτλου επιμόρφωσης από το ΑΠΘ. Το πρόγραμμα αποτελεί μεταφορά του αντίστοιχου προγράμματος που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη και αποσκοπεί στην θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην […]

Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στην αποκαταστατική/αισθητική οδοντιατρική Read More »