Οδοντιατρικά Απόβλητα

Οδοντιατρικά Απόβλητα

Προς ενημέρωση των συναδέλφων, παραθέτουμε τις θέσεις και τις προσπάθειες του Συλλόγου μας για βελτίωση των συνθηκών αλλά και του κόστους περισυλλογής οδοντιατρικών αποβλήτων, καθώς και τα σχόλια εταιρείας περισυλλογής όσον αφορά αυτές τις προσπάθειες μας.

Προς ενημέρωση των συναδέλφων, παραθέτουμε τις θέσεις και τις προσπάθειες του Συλλόγου μας για βελτίωση των συνθηκών αλλά και του κόστους περισυλλογής οδοντιατρικών αποβλήτων, καθώς και τα σχόλια εταιρείας περισυλλογής όσον αφορά αυτές τις προσπάθειες μας.


Δείτε εδώ την σχετική επιστολή του ΠΟΣ, προς το Τμήμα Περιβάλλοντος


Δείτε εδώ την σχετική επιστολή της εταιρείας Advance, προς το Τμήμα Περιβάλλοντος

Δείτε εδώ την απαντητική επιστολή του Τμήματος Περιβάλλοντος προς τον ΠΟΣ